BALTINSTALL OÜ

Paigaldusteenuseid pakkuv ettevõte.
Teenuseid osutame nii Eestis kui Eestist väljapool. (Läti, Leedu, Taani, Norra, Rootsi, Soome)
Kogemust 15a.

  • Metallkonstruktsioonide paigaldus
  • Treppide, piirete jms paigaldus
  • Seinte ka katuseelementide paigaldus
  • Tööstusliinide valmistamine (konveierid, transportöörid
  • Tööstusliinide montaaž ja demontaaž
  • Keevitajate ja paigaldustööliste rent (MIG/MAG/TIG/